Onze Lieve Vrouweplein Kunrade

Woningstichting Voerendaal wenst de nieuwe bewoners veel geluk in hun nieuwe levensloopbestendige woning! Zorgplus heeft deze woningen voorzien van uiterst gebruiksvriendelijke en ruimtebesparende binnenschuifdeursystemen.

Architect: Rik lagewaard Amersfoort
Zorginstelling: Woningstichting Voerendaal
Aannemer: BAM Woningbouw Weert
Systeem: Zorgplus IN de wand

Onze Lieve Vrouweplein Kunrade

Woningstichting Voerendaal

Met dit systeem schuift de deur volledig of gedeeltelijk weg in de nis van de wand, waardoor er ruimte gerealiseerd wordt ter plaatse van de nis. Die bespaarde ruimte kan volledig en blijvend gebruikt worden. Daarnaast voorkomt dit systeem de draaicirkel van een traditionele deur, waardoor ruimte gewonnen wordt en de gebruiker geen hinder ondervindt van het gebruik van zijn deur.