Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Als familiebedrijf is BPZ  al van oudsher sterk betrokken bij haar leef- en werkomgeving. Het zijn immers de mensen en de omgeving waarvan je als onderneming afhankelijk bent om te blijven voortbestaan. Voor BPZ is het dan ook vanzelfsprekend om een bijdrage te leveren aan een duurzame ontwikkeling van de maatschappij. Dit doen wij door een goede balans te vinden in People, Planet en Profit.

BPZ ziet Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) als een integraal onderdeel van haar totale ondernemingsbeleid. Dit betekent dat MVO-aspecten worden meegenomen in de besluitvorming van organisatorische, procesmatige en technische zaken.

In onze visie op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen onderscheiden wij drie deelgebieden:

Medewerkers
BPZ is een famliebedrijf waar de mens centraal staat. Onze medewerkers zijn immers het hart van het bedrijf. BPZ vindt het belangrijk om medewerkers een werkplek aan te bieden, waar zij prettig kunnen werken in een veilige en gezonde omgeving en waar zij zich verder kunnen ontwikkelen.

Producten
Ons beleid is afgestemd op het innoveren van producten en concepten. Het continue willen verbeteren is een geintegreerd onderdeel van ons ondernemerschap, waarbij creativiteit en durf tot vernieuwing de boventoon voeren. Het verminderen van de belasting op het milieu loopt als een rode draad door onze bedrijfsvoering heen.

Maatschappij
BPZ kiest ervoor om zijn producten in Nederland te laten produceren. Wij willen daarmee bijdragen aan de werkgelenheid in ons eigen land. Als bedrijf staat BPZ midden in de maatschappij. Wij tonen onze sociale betrokkenheid op diverse manieren, onder andere door nauwe samenwerkingen met lokale initiatieven en activiteiten.