Koedijkslanden Meppel

Welzijn en zorg in de wijk
De koers van de overheid mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen wordt maximaal op wijkniveau gefaciliteerd.

Architect: Fame Architecten Zwolle
Zorginstelling:
Aannemer: Hegeman Aannemingsmij Nijverdal
Systeem: Zorgplus IN de wand

Koedijkslanden Meppel

Fame Architecten

Als mensen toch willen verhuizen, omdat hun woning bijvoorbeeld niet toegankelijk genoeg is, kunnen ze in de wijk terecht voor een nieuw appartement dat voldoet aan vergaande voorwaarden om mensen in hun zelfstandigheid te ondersteunen.